FoF SWE ZTAR

Du får en personlig portfölj som sätter tryggheten främst, allt med utgångspunkt från den svenska marknaden. Här bygger vi en robust grund som kryddas med en ”Yaleinspirerad” blandning av alternativa investeringar och aktiv ReBalanze.