Diskretionär Förvaltning

Kapitalförvaltning på uppdrag, enligt dina mål och din risknivå.

Diskretionär kapitalförvaltning innebär att varje kund utifrån givna förutsättningar överlåter det fulla ansvaret till oss att fatta investeringsbesluten.
Det övergripande målet med förvaltningen att skapa en långsiktigt god och jämn avkastning med ett begränsat risktagande, utifrån individuella förutsättningar. Varje förvaltningsuppdrag baseras därmed på en noggrann analys av riskprofilen för en individ eller en organisation.

FoF Asset Management är medlemsföretag i SwedSec, som ombesörjer licensiering av bland annat finansiella rådgivare. Alla rådgivare som arbetar med FoF diskretionära modellportföljer är licensierade genom SwedSec.