PPM-förvaltning

Hur byter jag fonder?

Pensionsmyndigheten har infört nya fondbytesregler för premiepensionen från och med den 20 februari 2014. Från och med detta datum ska alla fondbyten ske via inloggning med e-legitimation, via dator eller mobil, eller via fondbytesblankett. Blanketten ska vara en fastställd originalblankett från Pensionsmyndigheten som ska beställas hem till kundens folkbokföringsadress.

Pensionsmyndighetens hemsida för mer information, www.pensionsmyndigheten.se

Vill du ha hjälp med PPM-förvaltning?

Vänligen kontakta bolaget för att få information om din närmaste rådgivare.