Hem

solnedgång över havetFoF Asset Management är ett värdepappersföretag och en del av FoF Family Office. Enheten ansvarar för personlig och modern kapitalförvaltning.

Med över 30 års erfarenhet och olika kompetenser har FoF Investment Team ansvaret för att sätta samman portföljerna inom respektive riskklass.

Förvaltningen paketeras med utgångspunkt från 4 olika riskklasser. Portföljerna är anpassade för att användas inom investeringssparkonto, värdepappersdepåer, tjänstepension, privat pension och kapitalförsäkring .


FoF Asset Management
Box 5365
402 28 GÖTEBORG
031 – 733 34 90
SwedSecSwedSec ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden, med syfte är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappers-
marknaden. FoF Asset Management är ett medlemsföretag i SwedSec.