Styrelse

Claes Milde, ordförande

Malin Rönnholm, ledamot

Johan Berggren, ledamot och VD