Styrelse

Anders Björklund, ordförande

Johan Berggren, ledamot och VD

Malin Rönnholm, ledamot

Christian Larsson, ledamot