Kundinformation

Vår historia

FoF Asset Management bildades som en fondkommissionärsfirma 2007 och blev en del av FoF:s företagsgrupp 2010. Förvärvet gjordes för att kunna ge alla typer av finansiella råd samt paketera erfarenheter av och samla kompetenser inom förvaltning till en ”egen” strategi. Professionell rådgivning kräver en förlängd arm som gör sin del av överenskommelsen med varje enskild kund. För att behålla trovärdighet, både som företag och enskild rådgivare har behovet de sista åren, markant ökat för kontroll över kundernas förvaltade kapital.
kustlandskap

Vår framtid

Som en del i FoF Family Office ska enheten vara innovativ inom modern kapitalförvaltning. Vi skapar system för att anpassa den institutionella placerarens tankesätt till varje enskild kunds behov. Vi tydliggör förhållandet mellan risk och avkastning. Vår övertygelse är att rätt förväntan i kombination med rätt investering leder till trygga och nöjda kunder, oberoende av hur marknaden agerar. Vår förvaltning ska vara enkel att förstå. Genom paketering i modellportföljer, hjälper den rådgivaren att ge samma råd vid samma tidpunkt samtidigt som den säkerställer dokumenterad risknivå för varje enskild placering eller sparform.