Anknutna ombud

Då din investeringsrådgivare ger investeringsråd i egenskap av anknutet ombud till FoF Asset Management likställs han/hon som anställd i Bolaget även om han/hon normalt uppbär anställning i annat bolag såsom exempelvis försäkringsförmedlare. Det anknutna ombudet lyder därmed under det interna och externa regelverk som gäller för Bolaget. FoF Asset Management har valt att vara medlemsföretag i SwedSec Licensiering AB och förbinder sig därmed att efterleva SwedSecs regelverk. För att säkerställa kompetensen hos de investeringsrådgivare som representerar FoF Asset Management har samtliga rådgivare avlagt godkända kunskapsprov via SwedSec inom investeringsrådgivning, alternativt licensieringstest för värdepappersmarknaden. Samtliga Bolagets rådgivare/anknutna ombud är licensierade via FoF Asset Management samt genomför årliga kunskapsprov via SwedSec. Din rådgivare går att återfinna som ”licenshavare” på sidan: www.swedsec.se. Bolagsverket är den myndighet som ansvarar över registreringen av anknutna ombud (juridiska och fysiska personer) till värdepappersbolag.