Investerarskyddet

Investerarskyddet påverkas inte av de förändringar kring insättningsgarantin som infördes den 6 oktober 2008. För investerarskyddet gäller oförändrat att ersättningen är begränsad till 250 000 kronor per kund och institut. Skyddet gäller först när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du som kund inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. Skyddet gäller inte värdeförändringar på aktier och andra värdepapper.

Investerarskyddet omfattar värdepapper som ett institut hanterar för sina kunders räkning i samband med att en investeringstjänst utförs (till exempel köp, försäljning och deponering av värdepapper). Med värdepapper menas bland annat aktier, obligationer och olika typer av derivat. Skyddet gäller också de pengar som institutet tagit emot med redovisningsskyldighet i samband med investeringstjänsten. Som kund får du ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kronor per institut.
Skyddet infördes i Sverige 1999 och baseras på ett EG-direktiv. Motsvarande system finns i övriga EU-länder. Investerarskydd finns också i flera länder utanför EU. FoF Family Office tillhör de institut som är anslutna till investerarskyddet betalar därmed årligen en avgift till Riksgälden för detta ändamål.