Om penningtvätt

Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, innebär kortfattat att vi som finansiella rådgivare behöver säkerställa att vi inte medverkar till att föra in illegalt intjänade pengar i banksystemet eller i övrigt medverkar till finansiering av kriminell verksamhet.

FoF Asset Management, liksom alla banker och värdepappersinstitut inom EU, har därför liknande rutiner där vi ställer frågor till alla kunder och säkerställer vem vår kund är, varifrån pengarna kommer och vad kunden har för avsikt med sitt sparande.