Diskretionär Förvaltning

Kapitalförvaltning på uppdrag, enligt dina mål och din risknivå.

Diskretionär kapitalförvaltning innebär att varje kund utifrån givna förutsättningar överlåter det fulla ansvaret till oss att fatta investeringsbesluten.
Varje förvaltningsuppdrag baseras därmed på en noggrann analys av riskprofilen för en individ eller en organisation.

Portföljen blir personlig från en robust grund som kryddas med en ”Yaleinspirerad” blandning av alternativa investeringar och aktiv ReBalanze.
FoF Asset Management är medlemsföretag i SwedSec, som ombesörjer licensiering av bland annat finansiella rådgivare.

Alla rådgivare som arbetar med FoF diskretionära modellportföljer är licensierade genom SwedSec.