Riskklasser

I riskskalan utgör riskklass 1 lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning och riskklass 7 högst risk med högre möjlighet till avkastning. Riskskalan utgår ifrån hur en placerings avkastning svänger runt sitt eget medelvärde.
Riskklasser